CMV Advocats neix de la unió de tres professionals del Dret que decideixen crear el seu propi despatx, unint experiències i trajectòries a fi d’oferir un assessorament complert i assistència jurídica als seus clients.


EMILI CREHUET i BUSQUETS · Soci

Advocat

Formació:

UOC, Llicenciat en Dret
UOC, Llicenciat en Ciències Polítiques
Màster en pràctica jurídica
Màster d’especialització en Dret de Família
Màster d’especialització en Dret Processal civil
Curs d’especialització en arrendaments urbans
Curs d’especialització en dret de successions


Àrees Professionals:

Dret Processal Civil, Dret de Família, Dret Mercantil.

Idiomes: català, castellà.

E-mail: emicre@icab.cat

VANESSA MORILLAS GÁNDARA · Sòcia

Advocat

Formació:

Universitat de Girona. Llicenciada en Dret.
Màster en pràctica jurídica.
Curs d’especialització en la jurisdicció penal de menors
Curs d’especialització en violència de gènere
Curs d’especialització en Dret d’estrangeria


Àrees Professionals:

Dret processal Penal, Dret penal de Menors, Estrangeria, Violència de Gènere, Dret de Familia.

Idiomes: castellà, català i anglès.

E-mail: vmorillas@icab.cat

ORIOL VENDRELL· Soci

Advocat – Mediador en Dret Privat

Formació:

Universitat de Barcelona. Llicenciat en Dret.
Màster en pràctica jurídica
Màster en Mediació
Curs d’especialització en Arrendaments Urbans
Curs d’especialització en la jurisdicció penal de menors
Curs d’especialització en Dret d’estrangeria

Àrees Professionals:

Dret processal civil, administració de patrimonis i de comunitats de propietaris, arrendaments urbans, dret mercantil i dret de la construcció, dret de successions i dret de familia.
Mediador inscrit al Registre de Mediadors en Dret Privat. Gestió de conflictes en empreses familiars i organitzacions, mediacions hipotecàries i mediació en l’àmbit familiar.

Idiomes: català, castellà i anglès.

E-mail: oriolvendrell@icab.cat