AVIS LEGAL

 

1.- INFORMACIÓ GENERAL

 

En compliment de l’Art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació y de comerç electrònic, amb les modificacions fetes per la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’impuls de la Societat de la Informació, i en relació a la pagina web de cmvadvocats, s’informa:

SR. EMILI CREHUET I BUSQUETS: Col•legiat de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona amb el nº 32.053, en virtut de Títol de Llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (Espanya).

SRA. VANESSA MORILLAS GÁNDARA: Col•legiada de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona amb el nº 31.807 en virtut de Títol de Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona (Espanya).

SR. ORIOL VENDRELL RODRÍGUEZ: Col•legiat de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona amb el nº 29.702, en virtut de Títol de Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (Espanya).

Les normes professionals i deontològiques aplicables als serveis jurídics prestats per CMV ADVOCATS, són les que es recullen en els Estatuts de l’Il.lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

 

2.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA

 

La utilització de la Web i de l’aplicació suposa l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús, pel que es prega a tots els usuaris que llegeixin atentament aquestes condicions. L’accés i utilització de la Web així com dels seus continguts i dels materials que s’utilitzen en la mateixa, suposa que l’usuari ha llegit i accepta la totalitat dels mateixos, sense cap excepció.

L’accés a la Web www.cmvadvocats.com atribueix la condició d’usuari i comporta l’acceptació total i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en el present Avís Legal.

L’ acceptació de les condicions d’ús de la Web per part de l’usuari serà per cada accés que es faci a la Web, ja que el contingut del present Avís Legal pot ser modificat en qualsevol moment. Així, cada cop que l’usuari accedeixi a la Web, ha de tenir la cura de llegir atentament el present Avís Legal. Alhora, l’accés a la Web www.cmvadvocats.com està sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’usuari per cmv associats S.C.P., que substitueixin, completin i/o modifiquin el present Avís Legal.

Tant la Web com les aplicacions i contingut que la composen conté informació que pertany a CMV ASSOCIATS S.C.P., amb objecte merament informatiu. En aquest sentit, aquest contingut pot ser modificat o actualitzat sense cap notificació prèvia.

El contingut de la pagina web no serveix com a substitutiu d’assessorament legal de cap tipus; així l’accés al contingut legal de la web no constitueix relació contractual de cap tipus entre l’ advocat i el client, ni estableix cap tipus de relació professional entre CMV ASSOCIATS S.C.P. i l’usuari de la web. 

CMV ASSOCIATS S.C.P. queda totalment alliberat de qualsevol responsabilitat sobre l’ús de la informació que conté la pàgina web sense la prèvia contractació amb els advocats d’aquest despatx.

 

3.- CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

 

Tant l’accés al lloc Web www.cmvadvocats.com com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de qui la realitza. CMV ASSOCIATS S.C.P. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es poguessin derivar de qualsevol activitat fraudulenta derivada d’aquest accés o ús.

L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis del lloc web de forma diligent, correcte i lícita i, en particular, a títol merament informatiu, a més es compromet a:

- NO Utilitzar el lloc Web, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ ordre públic;

- NO Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els serveis o contingut del lloc web, llevat que es compti amb l’autorització expressa del titular dels drets o això resulti legalment permès;

- NO Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dels drets de propietat intel•lectual o induatrial, pertanyents a CMV ASSOCIATS S.C.P..

- NO emprar els serveis del lloc web i,  i en especial la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que CMV ASSOCIATS S.C.P.. pugui patir, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en el present Avís Legal o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

CMV ASSOCIATS S.C.P. vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, el servei, o excloure a l’usuari del lloc Web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que a judici de CMV ASSOCIATS S.C.P. resultin contràries a aquestes Condicions d’ús de la pàgina o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i prestigi de CMV ASSOCIATS S.C.P..

Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats de la Web no exigeix una prèvia subscripció ni registre d’usuari. No obstant, l’accés a alguns dels serveis o productes que s’ofereixen a través de la Web pot quedar condicionat a la prèvia cumplimentació del formulari de subscripció o registre, com succeeix quan l’usuari vol contractar el servei de consultes Online del Despatx. A aquets efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui complimentant el formulari de subscripció o registre i aixi mateix, es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que es correspongui a la seva situació actual.

 

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

 

CMV ASSOCIATS S.C.P. és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel•lectual inclosos en el lloc Web.

Els drets de propietat intel•lectual del lloc web, així com: textos, imatges, disseny gràfic,, informació i continguts que es recullen en ella són titularitat de CMV ASSOCIATS S.C.P., per tant, és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola de drets de propietat intel•lectual.

L’autorització a l’usuari per a l’accés al lloc web no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel•lectual per part de CMV ASSOCIATS S.C.P.

No està permès suprimir, eludir o manipular de cap manera els continguts del lloc Web de CMV ASSOCIATS S.C.P.. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de CMV ASSOCIATS S.C.P..

 

5.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS I GARANTIES

a) Continguts

Les dades, textos, informacions, imatges o sons a la Web www.cmvadvocats.com es mostren amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en els mateixos, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris y CMV ASSOCIATS S.C.P.

Els materials i la informació que continguts a la Web són creats per CMV ASSOCIATS S.C.P., amb fins únicament informatius. Aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

El material i la informació continguda a la web o la seva aplicació no pot substituir en cap cas l’assessorament legal o de cap altre naturalesa. El accés aquest material o informació no implica cap relació entre l’advocat i el client, ni cap altre tipus de relació professional entre l’usuari de la web i CMV ASSOCIATS S.C.P.. En conseqüència l’usuari no pot actuar sobre la base de la informació continguda a la mateixa sense el previ assessorament professional. L’usuari no ha de remetre a CMV ASSOCIATS S.C.P. cap tipus d’informació confidencial sense haver consultat prèviament als nostres advocats i haver rebut l’autorització per remetre aquesta informació i la forma en que aquesta ha de ser tramesa.

L’usuari, abans d’emprendre qualsevol acció derivada del contingut de la Web, procedirà a verificar la informació obtinguda posant-se en contacte amb el Departament d’Atenció al Client en el telèfon 93 476 48 57 o en l’adreça de correu electrònic d’aquest Despatx professional: info@cmvadvocats.com

b) Disponibilitat i continuïtat

CMV ASSOCIATS S.C.P. exclou, amb tota la extensió que permet l’ordenament jurídic espanyol, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat de l’accés a la Web i als seus serveis. L’accés a la informació i serveis que presta aquesta Web té, en principi, una durada indefinida. No obstant CMV ASSOCIATS S.C.P. podrà donar per finalitzat o suspendre l’accés a la Web en qualsevol moment i sense notificació prèvia.

c) Virus i codis maliciosos

CMV ASSOCIATS S.C.P. no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin ocasionar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència d’un virus a l’ ordinador de l’ usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web;  Un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

d) Enllaços

CMV ASSOCIATS S.C.P.,  no es fa responsable  ni assumeix cap responsabilitat de la informació continguda en continguts enllaçats (links) a través d’aquest lloc web a serveis o prestacions oferts per tercers i aliens al mateix, ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d’aquesta informació. Si qualsevol usuari o tercer observés que aquests enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, haurà de posar en el nostre coneixement aquesta informació, a través del correu electrònic info@cmvadvocats.com

e) Ús il•lícit

CMV ASSOCIATS S.C.P..  no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en que pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web i d’utilització de les informacions contingudes a la mateixa. Així mateix, CMV ASSOCIATS S.C.P.. no es fa responsable de les opinions, comentaris o informacions que els usuaris de la Web realitzin com a conseqüència de les publicacions realitzades a la Web. Per tal de realitzar publicacions i comentaris a la Web, CMV ASSOCIATS S.C.P. exigirà que l’usuari indiqui el seu nom, correu electrònic o pàgina web,

 

6.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

CMV ASSOCIATS S.C.P. d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal , informa als Usuaris de la seva Web sobre la Política de Privacitat i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’usuari faciliti voluntàriament en accedir a la web www.cmvadvocats.com.

L’usuari, en proporcionar a CMV ASSOCIATS S.C.P. les seves dades de caràcter personal a través del formulari electrònic del web, consent expressament que CMV ASSOCIATS S.C.P. pugui tractar aquestes dades en els termes d’aquesta clàusula de Política de Privacitat i Protecció de Dades.

Per contactar amb nosaltres a través dels nostre formulari de contacte , els usuaris han de llegir aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades i acceptar marcant la casella al formulari corresponent . En omplir el formulari han de proporcionar les dades reals : Nom, Mail i  Telèfon de contacte .

CMV ASSOCIATS S.C.P. manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999; i altra legislació aplicable.

Les dades personals facilitades no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tenint en compte que l’exercici dels mateixos és personalíssim, pel que serà necessari que l’afectat acrediti la seva identitat. L’exercici d’aquests drets s’ha de fer per escrit signat pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili, adjuntant còpia del seu Document Nacional d’identitat o altre document acreditatiu, dirigint-se a CMV ASSOCIATS S.C.P., per mitjà del correu electrònic info@cmvadvocats.com, o per correo postal a la adreça de CMV ASSOCIATS S.C.P., a l'Av. Diagonal 383, 1r. 1a. (CP 08008) Barcelona -Espanya- .

 

7.- PUBLICITAT

 

CMV ASSOCIATS S.C.P. manté actives campanyes de publicitat per a la promoció del Despatx Professional. Totes les campanyes que realitza en entorns online o d’altre tipus remeten a aquesta Web. Les campanyes publicitàries respecten escrupolosament la professió i els companys que la integren, i compleixen amb el Codi Deontològic de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona, la Llei de Competència Deslleial i la Llei General de Publicitat.

 

8.-NOTIFICACIONS

 

Totes les notificacions o comunicacions realitzades pels usuaris a CMV ASSOCIATS S.C.P. es consideren eficaces, a tots els efectes, quan es dirigeixin al Servei d’atenció al Client per alguna de las següents formes:

• Enviament postal a la següent adreça: Av. Diagonal 383, 1r. 1a. -08008- Barcelona.

• Trucada telefònica al número de telèfon 93 476 48 57.

• Fax al número 93 237 88 94.

• Correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: info@cmvadvocats.com

De la mateixa manera, totes les notificacions que realitzi CMV ASSOCIATS S.C.P., a l’usuari es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin per alguna de las següents formes:

Per tant, per a que aquestes notificacions puguin portar-se a efecte, l’usuari manifesta que totes les dades facilitades por aquest són certes i actualitzades, així com es compromet a notificar qualsevol variació de les mateixes.

 

9.- COOKIES

 

Les cookies són petits fitxers de dades que s’allotgen automàticament al terminal de l’ usuari visitant i que contenen certa informació de la visita a la web, i que es retornen al servidor que els ha creat al realitzar la següent visita. La web site de www.cmvadvocats.com no emmagatzema cookies.

 

10.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

 

La Legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer de qualsevol demanda que aquesta Web pugui comportar serà la dels Jutjats de Barcelona (Espanya).